" />
+48 515 515 215
Strona główna » Regulamin

Dodatkowe opcje przeglądania

Nasze hity

Billboard Ofsetowy

Billboard Ofsetowy322,88 zł brutto262,50 zł netto

Maska dwuwarstwowa z filtrem odkażona nr 5

Maska dwuwarstwowa z filtrem odkażona nr 513,00 zł13,50 zł brutto10,98 zł netto

Maska dwuwarstwowa z filtrem odkażona nr 46

Maska dwuwarstwowa z filtrem odkażona nr 4613,00 zł13,50 zł brutto10,98 zł netto

Maska dwuwarstwowa z filtrem odkażona nr 48

Maska dwuwarstwowa z filtrem odkażona nr 4813,00 zł13,50 zł brutto10,98 zł netto

Maska 1-warstwowa Standard nr 26

Maska 1-warstwowa Standard nr 268,00 zł7,50 zł brutto6,10 zł netto

Oldruk 1 zł

Oldruk 1 zł75,00 zł brutto60,98 zł netto

Maska 1-warstwowa Standard nr 25

Maska 1-warstwowa Standard nr 258,00 zł5,00 zł brutto4,07 zł netto

Regulamin

REGULAMIN OLDRUK SP Z O O

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.    ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
3.    REALIZACJA ZAMÓWIENIA
4.    CENY I PŁATNOŚCI
5.    DOSTAWA
6.    JAKOŚĆ PRODUKTU I REKLAMACJE
7.    POSTĘPOWANIE Z WŁASNOŚCIĄ KLIENTA
8.    SPRAWDZANIE I KOREKCJA PLIKÓW
9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

System zamówień i sprzedaży produktów w firmie OLDRUK jest własnością Firmy:
 
EXPRESSCYFRA SP Z O O
Ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
REGON 384732613,
NIP 5252805444
zwanej w dalszej części OLDRUK.

Wszystkie produkty i usługi poligraficzne oraz druk wielkoformatowy oferowane przez OLDRUK można kupić przez Internet  za pośrednictwem portalu WWW.OLDRUK.PL.
Miejscem pełniącym  rolę biura obsługi klienta jest:
Ul Popiełuszki 17
10-693 Olsztyn

Aby korzystać z systemu zamówień on-line konieczna jest rejestracja w OLDRUK. Rejestracja jest bezpłatna oraz  jednorazowa.
W momencie rejestracji Klient akceptuje regulamin oraz politykę  prywatności umieszczoną na stronie WWW.OLDRUK.PL.
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Złożenie zamówienia w systemie internetowym firmy OLDRUK jest równoznaczne z zawarciem umowy wykonania produktu pomiędzy Klientem a firmą OLDRUK.
1.2. OLDRUK zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych  Klientów osobom trzecim. Wszystkie dane będą przetwarzane wyłącznie przez OLDRUK w celach poprawnego wykonania zlecenia. OLDRUK.PL zastrzega sobie prawo do przesyłania na adresy e-mail zarejestrowanych użytkowników oraz innych uczestników informacji handlowych oraz wiadomości dotyczących działalności, oferty serwisu oraz wiadomości o charakterze niehandlowym.
1.3. Podczas rejestracji do serwisu OLDRUK Klient zgadza się na otrzymywanie korespondencji od OLDRUK.PL na adres elektroniczny podany przy rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204). Równocześnie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych z jednoczesnym umieszczeniem w bazie danych OLDRUK.PL zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133,pozycja 883).
1.4. Akceptując regulamin OLDRUK Klient zgadza się i akceptuje politykę prywatności OLDRUK przedstawioną na stronie WWW.OLDRUK.PL
1.5. Zakup usługi drogą internetową jest zobowiązaniem na zasadzie umowy – zlecenia, gdzie Klient jest Zleceniodawcą, a Zlceniobiorcą jest
 
EXPRESSCYFRA SP Z O O
Ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
REGON 384732613,
NIP 5252805444
Prowadzący serwis internetowy WWW.OLDRUK.PL

1.6. Zlecenia usługi może dokonać każdy, kto ma dostęp do internetu oraz jest osobą pełnoletnią.
1.7. Zakup realizowany jest na podstawie formularza zlecenia. Prawidłowe  wypełnienie formularza  jest warunkiem koniecznym do realizacji zlecenia.
1.8. Zamówienia w OLDRUK można składać wyłącznie po dopełnieniu procedury rejestracyjnej, równoznacznej  z akceptacja Regulaminu i polityki prywatności. Każdemu klientowi zostanie nadane prywatne konto.
1.9. OLDRUK nie ponosi odpowiedzialności za błędy, np. w treści materiału. Oldruk może odmówić przyjęcia zlecenia jeśli zawierają one treści niezgodne z polskim prawem.
Przesłanie zlecenia jest równoznaczne z poświadczeniem przez Klienta, iż nie narusza praw autorskich lub ma prawo do korzystania z nich.
1.10. Do prawidłowego korzystania z systemu zamówień zalecane jest założenie konta. Założenie konta zajmuje mniej niż 3 minuty i jest całkowicie darmowe. Zakładając konto należy podać swoje dane kontaktowe i adresowe w celu późniejszych realizacji zamówień.    
1.11. OLDRUK zastrzega sobie prawo do nie wykonania zlecenia w następujących momentach:
 -  System informatyczny OLDRUK w wyniku błędu wyzerował ceny
 -  System informatyczny OLDRUK wprowadził ceny ujemne lub pomniejszył ceny do kwot        odstających od cen rynkowych w wyniku błędu informatycznego , błędów matematycznych lub błędów wyświetlania. Złożone zamówienia w okresie błędnego działania unieważnia umowę między Zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Klient jednocześnie zostanie powiadomiony o tym fakcie oraz o momencie prawidłowego działania systemu informacyjnego.
1.12. OLDRUK zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn. O tym fakcie zostanie poinformowany drogą elektroniczną  poprzez wiadomość e-mail.3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
3.1. Złożenie zamówienia jest możliwe po przesłaniu plików spełniających wymogi określone w parametrach produktu.
3.2. Przesłany plik zostaje poddany sprawdzeniu pod względem jego prawidłowego przygotowania do prac poligraficznych oraz wydruków wielkoformatowych. Klient o rezultacie sprawdzania może zostać powiadomiony w następujący sposób:

 - plik prawidłowy –  plik został przygotowany prawidłowo i został przyjęty do realizacji
 - plik błędny –  plik został przygotowany nie prawidłowo oraz nie został przyjęty do      realizacji. Klient w mailu zostaje poinformowany o zaistniałych błędach po czym należy ponownie przygotować plik zgodnie z wytycznymi i przesłać go na serwer Oldruk.

3.3. Akceptacja pliku przez Klienta oznacza akceptację ceny produktu umieszczonego w serwisie WWW.OLDRUK.pl
3.4. W momencie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania adresu wysyłki oraz numeru telefonicznego służącego do Kontaktu.
3.5. Aktualny status zamówienia odbywa się w panelu Klienta oraz drogą mailową.

 

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
4.1. OLDRUK wykonuje zlecenie druku na podstawie przesłanego i przygotowanego pliku zgodnie z wytycznymi podanymi przy produktach umieszczonych w serwisie WWW.OLDRUK.PL. Realizacja zlecenia odbywa się wyłącznie przy prawidłowym statusie pliku.
4.2. Podane terminy realizacji zleceń określają maksymalny czas w jakim zamówienie zostanie przesłanie kurierem pod adres podany w wysyłce.  Terminy realizacji podane są przy każdym produkcie. Czas realizacji uwzględnia wyłącznie dni robocze
4.3. Termin realizacji zlecenia przy płatności w formie przedpłaty na konto rozpoczyna się w momencie zaksięgowania kwoty na rachunku Bankowym firmy Oldruk. Do terminu zakończenia zlecenia należy doliczyć czas niezbędny na dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską ok. 1-2 dni robocze.
4.4. Termin realizacji zlecenia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od OLDRUK. Klient o zmianie terminu zostanie powiadomiony tak szybko, jak będzie to możliwe.
4.5. OLDRUK wykonuje usługę w terminach określonych na stronie WWW.OLDRUK.PL oraz zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie serwisu www.oldruk.pl
4.6. Za termin wykonania usługi Oldruk uważa nadanie firmą kurierską  przesyłki na adres wskazany przez Klienta podczas zamawiania produktu.
4.7. Wszelkie dane o czasie dostawy podane będą na stronie firm kurierskich. O czym klient zostanie poinformowany mailowo.
4.8. OLDRUK nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firmy kurierskiej.
4.9. Jeżeli wykonanie zlecenia nie jest możliwe w terminach oferowanych. OLDRUK informuje o tym Klienta wskazując nowy termin wykonania umowy. Jeżeli nowy termin realizacji zostanie przekroczony Klient może od umowy odstąpić. W tej sytuacji uiszczona już cena jest zwracana Klientowi, któremu nie przysługują dalej idące roszczenia związane z anulowaniem zlecenia.                                                                                                                                                                                                                                                                     4.10. OLDRUK nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z przyczyn losowych (kataklizmy, przerwy w przesyłie prądu, awarie maszyn i inne). OLDRUK informuje o tym Klienta wskazując nowy termin wykonania umowy
4.11. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone do kwoty 1 000 PLN.
4.12. Zamówienia z nieuregulowaną płatnością zostaną anulowane, jeżeli ich status nie zmieni się w ciągu 10 dni od momentu przesłania plików.
4.13. Jeżeli klient wystąpi z prośbą podmiany plików wcześniej przypisanych do danego zlecenia termin realizacji liczony jest od chwili dostarczenia nowego lub nowych plików.
4.14. Anulowanie zamówienia jest możliwe do momentu rozpoczęcia produkcji zamówionych produktów. Anulowanie zamówienia odbywa się wyłącznie drogą mailową pod adresem [email protected]

 

 

5. CENY I PŁATNOŚCI
5.1. Za datę płatności przyjmujemy termin zaksięgowania wpłaty na koncie.
5.2. Wszystkie ceny za produkty oraz usługi zostały przedstawione na stronie WWW.OLDRUK.PL
5.3. Ceny opublikowane w cenniku na stronie www.OLDRUK.PL są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT.
5.4. OLDRUK akceptuje płatności:
Tylko przedpłata na konto:

Millenium 50 1160 2202 0000 0003 9271 6529
EXPRESSCYFRA SP Z O O
Ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
REGON 384732613,
NIP 5252805444

5.5. Faktura wystawiana jest z datą realizacji zamówienia.
5.6. Faktura wysyłana jest w postaci elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji.
5.7. OLDRUK zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania zlecenia jeżeli poprzednia płatność za usługi zamówione w OLDRUK nie jest uregulowana.
5.8. OLDRUK  zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie bez podawania przyczyny oraz prawo do organizowania akcji promocyjnych, dostępnych tylko dla wybranych grup promocyjnych albo grup Klientów.
5.9. Do przedpłat księgowanych na koncie wystawiane są faktury zaliczkowe.
5.10. Zaksięgowanie wpłat za dane zamówienie możliwe jest tylko w przypadku dokonania opłaty za realizację zlecenia zgodnie z danymi zawartymi w przesłanej fakturze proforma.
5.11. Dostępna jest opcja zakupu faktury w formie papierowej, która stanowi duplikat e-faktury. Doliczana jest cena 10 zł do kosztów realizacji zlecenia.

 

 

6. DOSTAWA
6.1. Produkty zamówione w OLDRUK dostarczane są przesyłką kurierską oraz podczas odbioru osobistego. Odbiór osobisty możliwy jest w momencie otrzymania informacji mailowych o dostępności produktu w siedzibie firmy.
6.2. Przesyłka zostanie dostarczona na adres podany w zleceniu wykonania usługi.
6.3. W przypadku reklamacji, towar Klient dostarcza do OLDRUK na własny koszt
6.4. Ewentualne reklamacje dotyczące opóźnień w dostawie towaru oraz uszkodzeń towaru w transporcie należy składać u jej przedstawiciela. Powinny one zostać spisane w obecności kuriera i udokumentowane protokołem.
6.5. Każde zamówienie zawiera odrębny koszt przesyłki. Nie ma możliwości łączenia zamówień, w ramach jednej przesyłki.

7.  JAKOŚĆ PRODUKTU I REKLAMACJE

7.1. Reklamacje dotyczące jakości druku można złożyć do 3 dni roboczych po zrealizowaniu zamówienia. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 3 dni roboczych po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji.
7.2. Reklamacje dotyczące różnicy pomiędzy ilością dostarczonego towaru a otrzymanego przez klienta muszą zostać zgłoszone drogą mailową w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki.
7.3. Reklamacje dotyczące kolorystyki druku będą rozpatrywane tylko po porównaniu z
odbitką certyfikowaną dostarczoną przez i na koszt Klienta.
7.4. Błędy w treści zleconego materiału nie podlegają reklamacji.
7.5. Każda reklamacja rozpatrywana jest  indywidualnie. Klient o wszystkim zostanie powiadomiony indywidualnie.
7.6. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu. Koszt dostarczenia nakładu do OLDRUK ponosi Klient.
7.7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient ponosi koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.
7.9. W przypadku uznania reklamacji, OLDRUK realizuje nieodpłatnie ponowne zamówienie reklamowanego produktu i ponosi koszty dostarczenia do Klienta.
7.9. OLDRUK informuje, że mogą wystąpić różnice kolorystyczne w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze oraz wydrukach na ogólnodostępnych urządzeniach drukujących. Nie podlega to reklamacji.
7.10. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt w całym nakładzie.
7.11. W przypadku reklamacji  klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza reklamacji dostępnego na stronie serwisu WWW.OLDRUK.PL
7.12  Reklamacje dotyczące kolorystyki druku poligraficznego będą rozpatrywane tylko jeżeli odchylenie od pliku wzorcowego będzie większe niż 5% nasycenia barw.
Według normy BVG/FOGRA dopuszczalne odchylenia DE (CIELAB ¬ przestrzeń barwna z osią największej jasności (L*), osią czerwono-zieloną (a*) i osią żółto-niebieską (b*);) pomiędzy poszczególnymi odbitkami nakładowymi powinny odpowiadać następującym wartościom: cyjan 2,5; magenta 4,0; żółta 3,0.
Według tej samej normy dopuszczalne odchylenia pomiędzy barwami (C+M+Y) może wynosić 5% pomiedzy odbitkami nakładowymi.
Dla pomiarów densytometrycznych w przypadku różnych rodzajów papierów sprawa wygląda następująco:
Papier powlekany błysk: B 1,8; C 1,55; M 1,45; Y 1,45; dopuszczalne odchylenie 3-5%
Papier powlekany mat: B 1,8; C 1,40; M 1,35; Y 1,40; dopuszczalne odchylenie 3-5%
Papier niepowlekany: B 1,42; C 1,05; M 1,05; Y 1,10; dopuszczalne odchylenie 3-5%
Materiały opracowane na podstawie normy ISO 12647-2 oraz materiałów z Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej.
7.13. Reklamacje odnośnie druku wielkoformatowego rozpatrywane będą indywidualnie poprzez zgłoszenie mailowe lub telefoniczne
7.14 Reklamacje odnośnie pozostałych produktów gotowych. Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez formularz na stronie www.oldruk.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Popiełuszki 17 10-693 Olsztyn , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć przez formularz reklamacji na stronie www.oldruk.pl

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Popiełuszki 17 10-693 Olsztyn

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 

8. POSTĘPOWANIE Z WŁASNOŚCIĄ KLIENTA
8.1. Materiały wysłane do realizacji po 30 dniach usuwane są z serwera.
8.2. Wszelkie treści oraz forma materiałów służą wyłącznie do realizacji zamówienia

 

 

9. SPRAWDZANIE I KOREKCJA PLIKÓW
9.1. Wszystkie przesyłane do OLDRUK pliki są weryfikowane w celu sprawdzenia ich poprawności.
9.2.  Kolejność sprawdzania plików uzależniona jest od daty i godziny przesłania pliku na serwer.
9.3. OLDRUK poinformuje Klienta o wyniku sprawdzenia piku drogą mailową.
9.4. OLDRUK zastrzega sobie prawo do korygowania plików, które nie spełniają wymogów technicznych. Korekcja może dotyczyć skalowania plików, kolorystyki, rozdzielczości, czcionek itp. Zgodnie z normami druku poligraficznego.
9.5. Klient otrzymuje podgląd zmienionego pliku. Akceptacja jest równoznaczna z realizacją zlecenia.
9.6. OLDRUK nie bierze odpowiedzialności za wady plików związane z:
- Błędnym przygotowaniem prac do druku poligradicznego jak i wielkoformatowego określonego  w wytycznych przy każdym produkcie.
- Nieprawidłowych marginesów, znaków oraz obiektów umieszczonych zbyt blisko linni cięcia.

 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Regulamin obowiązuje od lutego 2012 roku
10.2. Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem - Ogólnymi warunkami wykonania usług i polityką prywatności OLDRUK i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W sprawach nie regulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla miasta Olsztyn.
10.3. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane Klienta zostaną wprowadzone do bazy OLDRUK i nie będą udostępniane innym firmom.
10.4. Grafiki zawarte w sklepie internetowym przedstawiają przykłady produktów i mogą się różnić od zamówionych.


Przejdź do strony głównej
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu